• slider dorrdigi-01
  • slider dorrdigi-02
  • slider dorrdigi-03
  • slider dorrdigi-04

Voor wie is Dorr Digi ?

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                       Nodig ons uit voor een presentatie (gratis)!    

Voor de leerkracht

Veel leerkrachten in het kleuteronderwijs in Nederland zijn u al voorgegaan in het werken met Dorr. Eerst met onze papieren versie en nu nog sneller met de verbeterde webbased versie. Sluit u ook aan en zorg met ons voor het beste kleuteronderwijs. Wees ervan verzekerd dat U de vrijheid heeft aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van het kind, met eigen thema's of actualiteiten of de ruimte laat om te zien waar de kinderen mee komen.

Voor de IB’er

Voor de IB'er worden alle zorgformulieren van alle kleutergroepen binnen de school gekoppeld. U kunt zelfs beschikken over een mooi overzicht van de historie van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. U ziet hoe de groep ervoor staat in het groepsprofiel en de leerling in het leerlingprofiel. Hierdoor kan er naast een groepsanalyse ook een schoolanalyse opgesteld worden, waarbij product en proces zichtbaar worden. Met DorrDigi heeft een ib'er wat hij bij geen enkel ander pakket heeft, namelijk overzicht!

Voor de directie

Voor de directie zijn er verschillende tools beschikbaar, waarbij op schoolniveau het aanbod en de opbrengsten in combinatie met de groepssamenstelling (en dan met name de invloed van de kinderen jonger dan 4.6 jaar) vergeleken kunnen worden. Een doelgericht uitgangspunt voor groepsbesprekingen en beoordelingsgesprekken.