• slider dorrdigi-01
  • slider dorrdigi-02
  • slider dorrdigi-03
  • slider dorrdigi-04

Hoe werkt Dorr Digi

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                 Nodig ons uit voor een presentatie (gratis)!   

Stap 1 Plannen

Met DorrDigi plant u uw lesaanbod aan de hand van leerlijnen, in 3 perioden van 12 weken. U kunt uw aanbod per week plannen, maar ook meteen voor de gehele periode van 12 weken (figuur 1.). Op deze manier krijgt u meer balans in uw aanbod. Vanuit het systeem wordt een advies gegeven over hoevaak een leerlijn aan bod moet komen. Dat biedt u structuur en houvast. De leerlijnen die u via de periodeplanning plant, ziet u weer terug op de weekplanning. Van hieruit kunt u de dagen gaan inplannen. U hoeft hiervoor enkel maar de leerlijnen naar de juiste dag te slepen. Van hieruit kunt u de dagen gaan inplannen. U hoeft hiervoor enkel maar de leerlijnen naar de juiste dag te slepen.

Stap 2. Uitvoeren

Pas bij de week- of dagplanning koppelt u een voor de kleuters uitdagende activiteit aan de geplande leerlijn. DorrDigi geeft u de mogelijkheid om zelf uw lessen te ontwerpen. U bent niet afhankelijk van methoden. U kunt dus zelf de samenhang binnen uw thema bepalen en daarbij ook de tijdsduur. Hierbij komt u tegemoet aan één van de belangrijkste verworvenheden van het kleuteronderwijs namelijk het aansluiten bij de belevingswereld en belangstelling van uw leerlingen op dat moment. Thema's zijn immers rondom u en kleuters komen dagelijks met hun ervaringen binnevallen. Zo wordt u geen slaaf van een methode en houdt u de regie in eigen handen. Uiteraard kunt u ook gebruik maken van bronnenboeken, waarbij onze "Koffer Vol" een thema-aanbod biedt, waarbij u een directe koppeling heeft met de leerlijnen.

Stap 3. Registreren

Met DorrDigi wordt het invoeren van opbrengsten leuk! U hoeft namelijk maar één keer uw opbrengsten in te voeren in de groepsomgeving (figuur 3). Van daaruit wordt alle informatie automatisch doorgezet naar het leerlingprofiel (figuur 4.) tot aan het oudergespreksformulier toe. Het aangeven van de opbrengsten gebeurt op 2 manieren. In het leerlijnprofiel kleurt u de opbrengsten in volgens een 5-punts schaalwaardering. Dat gaat razendsnel omdat u dit alleen maar hoeft te doen door het aanklikken met kleuren. Op deze manier heeft u altijd uw groep in beeld en kunt u snel de onderwijsbehoeften van uw leerlingen inschatten. Via het logboek, dat gekoppelt is aan de groepsplannen, kunt u opbrengsten beschrijven. De eerder genoteerde blogs kunt bij iedere leerling na behoefte altijd weer inzien.

Stap 4. Evalueren

Tijdens een tussen- en eindevaluatie (figuur 5.), analyseert u de opbrengsten en bekijkt u of de onderwijsbehoeften van de kinderen aangepast moeten worden. U wordt via de weekplanning eraan herrinnert wanneer er een evaluatie staat gepland! In het leerlingprofiel heeft u alle informatie die u daarbij nodig heeft binnen handbereik. U evalueert uw aanbod en opbrengsten op leerlingniveau en op groepsniveau. Dit geeft u de mogelijkheid om uw aanbod in combinatie met de opbrengsten en de groepssamenstelling goed onder de loep te nemen. Op basis van de uitgevoerde evaluatie, worden de groepsplannen automatisch gevuld. U heeft daardoor groepsplannen op leerlijnniveau binnen handbereik (figuur 6.) en het kost u weinig inspanning. Dat is nog eens maatwerk!

Demo Image

Leerlingkaart

 

Demo Image

Groepsplannen

 

Demo Image

Speelleerhoeken

 

Demo Image

Groepsplannen per leerling