• slider thema-01
 • slider thema-02
 • slider thema-03
 • slider thema-04
 • slider thema-05
 • slider thema-06
 • slider thema-07

Dorr Thema

 Met DORR werkt u aan de hand van leerlijnen. Hiermee houdt u de regie van uw onderwijs in handen. Met 'Een Koffer Vol' bieden wij u een volledig lessenpakket aan, afgestemd op de leerlijnen van DORR. Binnen ieder thema houdt u de vrijheid datgene aan te bieden, wat belangrijk is voor uw groep. U bepaalt zelf de tijdsduur, de inhoud en de samenhang tussen de onderdelen.

Wat biedt Een Koffer Vol ?

Voor de leerkracht

 • Een activiteitenmap, inclusief lesmateriaal, met instructielessen gebaseerd en afgestemd op het directe instructiemodel (DIM).
 • Takenbordkaartjes van de opdrachtkaarten
 • Getallenlijn van 0 t/m 21
 • Letterkaarten
 • Maat-ritme kaarten
 • Sla de klank niet over! Klank is het kloppend hart van de concrete fase..

Voor de leerlingen

 • Vertelplaat
 • circa 23 opdrachtkaarten, waar kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen
 • Kofferwoordkaartjes voor gebruik in de letter-/stempelhoek

Met deze serie haalt u veel meer dan een 'gelijkwaardige' bron in huis. De differentiatie de compleetheid en het moderne karakter waarop flexibel is terug te vallen is absoluut ook een bron die uw werkvloer erin sterkt zometeen zelf in staat te zijn 'een koffer vol onderwijs' op te bouwen maar dan wel op een goed niveau en in de breedte en diepte dekkend naar het nodige aanbod! Voor de inspectie van onderwijs is 'De Koffer Vol' een bron zonder hiaten die dus voldoet aan alle en dus ook de laatste eisen. 

Uw werkvloer wordt met de kofferervaring zo sterk dat zij als het ware een 4 jarige KLOS-opleiding middels 6 thema's krijgen! Het leuke is dat deze koffermaterialen en werkwijzen weer zoveel originaliteit heeft dat ook goed opgeleide en kritische werkvloeren er juist weer veel plezier en herkenning aan beleven! Daarmee wordt goed beter en beter best! Dat willen wij voor U!  Het borgen en verantwoorden van uw onderwijs is tegenwoordig een aardige klus, maar met de koffer een fluitje van een cent.. Het zorgt ervoor dat de zo onder druk staande tijd die u eigenlijk nodig heeft om een zinvolle speel-leerhoek te maken er komt en waar het beoogde effect van een speel-leerhoek zich dus ook echt afspeelt en niet bij loze woorden blijft of een soort hangplek wordt.                            

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van Een Koffer Vol is opdrachten en lessen aanbieden volgens het principe van meervoudige intelligentie, waarbij de leerkracht snel kan aansluiten bij de belangstelling van de kinderen in haar groep.

taal
taal–opdracht

verbaal/linguïstische intelligentie

Opdrachten als: luisteren naar verhalen, taaloefeningen en spreekbeurtjes. 

getal
getal–opdracht

logisch/mathematische intelligentie

Opdrachten als: puzzels, strategische spelletjes, meten, tellen en logische reeksen maken.

kijk
kijk–opdracht

visueel/ruimtelijke intelligentie

Opdrachten als: filmpjes kijken, tekenen, plaatjes bekijken, mozaïeken, muurkranten maken en vouwwerkjes.

muziek
muziek–opdracht

muzikaal/ritmische intelligentie

Opdrachten als: luisteren naar liedjes, rijmpjes maken en instrumenten bespelen.

doe
doe–opdracht

lichamelijk/kinesthetische intelligentie

Opdrachten als: knutselen, toneelspelen, dans, sport en mimiek.

ik
ik–opdracht

intrapersoonlijke intelligentie

Opdrachten als: nadenken over jezelf, wat zou jij doen als……, wat voel je…… en wat vind je……?

samen
wij–opdracht

interpersoonlijke intelligentie

Opdrachten als: groepsopdrachten, brainstormen en samen gesprekken voeren.

natuur
natuur–opdracht

naturalistische intelligentie

Opdrachten als: kijken naar de natuur, verzorgen van dieren, verzamelen van natuurlijke voorwerpen en natuurverschijnselen.