• slider thema-01
 • slider thema-02
 • slider thema-03
 • slider thema-04
 • slider thema-05
 • slider thema-06
 • slider thema-07

Dorr Thema sinds 2009 !

'De beste voorloper groep 3 voor Taal en Rekenen, Spel, Beweging, Muziek en Motoriek via leuke thema's.' In ieder geval ook de meest complete!                           t.w.v. € 3.500,00 of € 550,00 per jaar.

Reeds 4 jaar getest in de dagelijkse praktijk! 

Super inzetbaar en werkbaar bij 6 niveaus en drie onderwijsbehoeftes in uw groep. Tevens online actualiteiten en onderwerpen..

 

Koop geen 'bonk lawaai' !

 

Koop 'Een Koffer Vol' bewezen betere resultaten.

Uw werkvloer vaart er wel bij ! 

Uw werkvloer koopt een (4-jarige) KLOS opleiding binnen 6 thema's !

Veel methodes staan vaak nog ongebruikt of zelfs nog onuitgepakt in de kast omdat de aanschaf ervan door anderen opgedrongen wordt.

Onze activiteitenmappen worden tot op de draad versleten !

Uw werkvloer wordt de beste !

De kleuter mag en kan ook weer kleuter zijn !

 

VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig!

 

 Met DORR werkt u aan de hand van leerlijnen. Hiermee houdt u de regie van uw onderwijs in handen. Met 'Een Koffer Vol' bieden wij u een volledig lessenpakket aan, afgestemd op de leerlijnen van DORR. Binnen ieder thema houdt u de vrijheid datgene aan te bieden, wat belangrijk is voor uw groep. U bepaalt zelf de tijdsduur, de inhoud en de samenhang tussen de onderdelen.

Wat biedt Een Koffer Vol ?

Voor de leerkracht

 • Een activiteitenmap, inclusief lesmateriaal, met instructielessen gebaseerd en afgestemd op het directe instructiemodel (DIM).
 • Takenbordkaartjes van de opdrachtkaarten
 • Getallenlijn van 0 t/m 21
 • Letterkaarten
 • Maat-ritme kaarten
 • Sla de klank niet over! Klank is het kloppend hart van de concrete fase..

Voor de leerlingen

 • Vertelplaat
 • circa 23 opdrachtkaarten, waar kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen
 • Kofferwoordkaartjes voor gebruik in de letter-/stempelhoek

Prijs

SERIE I NATUUR bestaat uit 6 Complete thema’s ter waarde van € 3.500,00 nu tijdelijk voor € 2.795,-.     Online staat dan ook de toegang tot meerdere thema's en onderwerpen en materialen. 

(met SERIE I NATUUR heeft u een fantastisch beredeneerd aanbod via thema's, die weer prima de doelen van onze poster met Leer-en Ontwikkelingslijnen afdekt. Daarmee heeft u een geweldig bronnenboek).

Met deze serie haalt u echt veel meer dan een 'gelijkwaardige' bron in huis als bijvoorbeeld kleuterplein en schatkist of piramide. De differentiatie de compleetheid en het moderne karakter waarop flexibel is terug te vallen is absoluut ook een bron die uw werkvloer erin sterkt zometeen zelf in staat te zijn 'een koffer vol onderwijs' op te bouwen maar dan wel op een goed niveau en in de breedte en diepte dekkend naar het nodige aanbod! Voor de inspectie van onderwijs is 'De Koffer Vol' een bron zonder hiaten die dus voldoet aan alle en dus ook de laatste eisen. 

Uw werkvloer wordt met de kofferervaring zo sterk dat zij als het ware een 4 jarige KLOS-opleiding middels 6 thema's krijgen! Het leuke is dat deze koffermaterialen en werkwijzen weer zoveel originaliteit heeft dat ook goed opgeleide en kritische werkvloeren er juist weer veel plezier en herkenning aan beleven! Daarmee wordt goed beter en beter best! Dat willen wij voor U!  Het borgen en verantwoorden van uw onderwijs is tegenwoordig een aardige klus, maar met de koffer een fluitje van een cent.. Het zorgt ervoor dat de zo onder druk staande tijd die u eigenlijk nodig heeft om een echt zinvolle speel-leerhoek te maken er komt en waar het beoogde effect van een speel-leerhoek zich dus ook echt afspeelt en niet bij loze woorden blijft of een soort hangplek wordt.

Werken met groepsplannen vanuit de Koffer...betekent een zorgroute die 100% werkt.

Uw klassenmanagement met de Koffer geeft de effectieve leertijd een enorme zet !                               Uw klassenmanagement met de koffer  geeft de effectieve werktijd een enorme zet! 

SERIE II TIJD bestaat uit 6 Complete thema's         (nog niet leverbaar).                                                         SERIE III RUIMTE bestaat uit 6 Complete thema’s    (nog niet leverbaar).                                                      SERIE IV FEEST bestaat uit 6 Complete thema’s        (deels leverbaar via inlog).


1 Kennismakingsthema nu tijdelijk: € 495,-.

(Modern onderwijs is mogelijk. Uitstekende resultaten, origineel en leuk voor de komende 10-15 jaar).

 

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van Een Koffer Vol is opdrachten en lessen aanbieden volgens het principe van meervoudige intelligentie, waarbij de leerkracht snel kan aansluiten bij de belangstelling van de kinderen in haar groep.

taal
taal–opdracht

verbaal/linguïstische intelligentie

Opdrachten als: luisteren naar verhalen, taaloefeningen en spreekbeurtjes. 

getal
getal–opdracht

logisch/mathematische intelligentie

Opdrachten als: puzzels, strategische spelletjes, meten, tellen en logische reeksen maken.

kijk
kijk–opdracht

visueel/ruimtelijke intelligentie

Opdrachten als: filmpjes kijken, tekenen, plaatjes bekijken, mozaïeken, muurkranten maken en vouwwerkjes.

muziek
muziek–opdracht

muzikaal/ritmische intelligentie

Opdrachten als: luisteren naar liedjes, rijmpjes maken en instrumenten bespelen.

doe
doe–opdracht

lichamelijk/kinesthetische intelligentie

Opdrachten als: knutselen, toneelspelen, dans, sport en mimiek.

ik
ik–opdracht

intrapersoonlijke intelligentie

Opdrachten als: nadenken over jezelf, wat zou jij doen als……, wat voel je…… en wat vind je……?

samen
wij–opdracht

interpersoonlijke intelligentie

Opdrachten als: groepsopdrachten, brainstormen en samen gesprekken voeren.

natuur
natuur–opdracht

naturalistische intelligentie

Opdrachten als: kijken naar de natuur, verzorgen van dieren, verzamelen van natuurlijke voorwerpen en natuurverschijnselen.