• slider methode-01
  • slider methode-02
  • slider methode-03
  • slider methode-04
  • slider methode-05

Dorr Methode

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                         Nodig ons uit voor een presentatie (gratis)! 

 

Met DORR volgt u de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. Onze leerlijnen zijn opgebouwd uit 6 fases. Met enkele uitzonderingen komen kinderen binnen in fase 1 en doorlopen zo iedere drie maanden deze 6 fases in 2 jaar tijd. DORR geeft u de mogelijkheid om zelf leuke, bij uw groep passende, activiteiten te ontwerpen die passen bij de doelen van de fases. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van bestaande bronnen. Wij werken met periodes van 3 x 12 weken (met daarbij een aantal remediërende weken), waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. De ingevoerde observaties worden op een mooie, overzichtelijke (digitale) leerlingkaart getoond, die u ook uitstekend kunt gebruiken als leidraad bij uw oudergesprekken. Doordat u eigen invulling kunt geven aan de uitvoering van DORR, geeft het u de mogelijkheid om het gebruik ervan volledig af te stemmen op uw schoolvisie. Uw kinderen komen op hun sterkst groep 3 binnen !