• slider methode-01
  • slider methode-02
  • slider methode-03
  • slider methode-04
  • slider methode-05

Dorr Methode

Oriënteert u zich op een nieuw kleutervolgsysteem?                                                         Nodig ons uit voor een presentatie (gratis)! 

Werkt u met een adviesdienst die objectief en onafhankelijk adviseert?                         Laat ze Dorr-onderwijs uitnodigen om u een gratis demo te geven zodat u ook DorrDigi in uw vergelijking mee kunt nemen!

VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig! VVe bestendig!

 Met DORR volgt u de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en ontwikkelingslijnen. Onze leerlijnen zijn opgebouwd uit 6 fases. Met enkele uitzonderingen komen kinderen binnen in fase 1 en doorlopen zo iedere drie maanden deze 6 fases in 2 jaar tijd. DORR geeft u de mogelijkheid om zelf leuke, bij uw groep passende, activiteiten te ontwerpen die passen bij de doelen van de fases. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van bestaande bronnen. Wij werken met periodes van 3 x 12 weken (met daarbij een aantal remediërende weken), waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de uitvoering van het aanbod, het observeren, het registreren, het evalueren van de opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. De ingevoerde observaties worden op een mooie, overzichtelijke (digitale) leerlingkaart getoond, die u ook uitstekend kunt gebruiken als leidraad bij uw oudergesprekken. Doordat u eigen invulling kunt geven aan de uitvoering van DORR, geeft het u de mogelijkheid om het gebruik ervan volledig af te stemmen op uw schoolvisie. Uw kinderen komen op hun sterkst groep 3 binnen !

Nuance en tijdswinst!

Dorr-onderwijs zorgt er onder andere met DorrDigi voor dat in een kleutervolgsysteem de nuance die U ziet ook verwerkt kan worden, maar dan wel met een berg aan tijdswinst! De Nuance zit zodoende in het hele systeem. Software heeft dan echt wel weer zijn voordelen, waarbij het werken ermee ook nog eens plezierig is. Stel u moet helemaal van de ene kant van het systeem naar de andere kant, dan bent u in 9 van de 10 keer 2 muisklikken verwijderd en dus 1 van de 10 keer 3 muisklikken verwijderd van het document dat u nodig heeft. (op tablet dan vingeraanrakingen welteverstaan).

 

Dorr en Cito!

De opinie die wij altijd ondersteunden is; je werkt niet voor cito, inspectie of slo doelen.. 

Veel besturen zullen de Tweede Kamer nu nog niet volgen in hun wijsheid de kleutertoetsen zoals ook cito niet verplicht te stellen zodat kleutergroepen er op dat onderdeel ook niet op afgerekend worden. Uiteraard zijn de slo doelen en cito begrippen wel opgenomen in onze leer- en ontwikkelingslijnen. (het toetsaspect vinden wij dus niet des kleuters). De uitgangspunten hiervan garanderen best wel een goede basis voor taal, rekenen, visueel, motoriek, sociaal emotioneel, wereldoriëntatie en muziek wetenschap en techniek! Op dit speelveld zorgen wij ervoor dat de leerkrachten en ib-ers alle ruimte krijgen om het werk te doen en uitstekende resultaten te behalen. De werkvloeren die stichtingsbreed met Dorr werken wat meteen om 10 of 30 scholen gaat (wat wij denkend vanuit de autonomie van een school) weer heel bijzonder vinden, zeggen inmiddels: 'we nemen nog 1 jaar alleen de echte zorg-kinderen mee in cito, en daarna stoppen we met cito'! Diverse directeuren vroegen dus aan de inspectie ; 'is het nog nodig dat wij cito afnemen' antwoordt van de inspectie: 'Nee, want jullie hebben Dorr!'

(zodoende kunt u met Dorr dus besparen op geld, tijd, stress ).

(Trouwens, Dorr scholen hebben een aanzienlijke verbetering in de cito opbrengsten). De citoanalyse die in Dorr zit, spreekt weer zodanig voor zich dat de handleiding toereikend is en er geen scholingsdienst aan te pas hoeft te komen om uit te leggen hoe het werkt. (spoel met het badwater niet ook het kind weg)!

 

Dorr en misvattingen geuit door niet klanten of begeleidingsdiensten.

 

Dorr voldoet niet aan de slo doelen..

Dorr heeft geen doorgaande lijn vanuit de peuters..

Dorr zit vol met hiaten..

Dorr heeft veel te veel leerlijnen..

Dorr is veel administratie..

Dorr is niet gekoppeld aan ParnasSys/Esis*/etc..

Dorr is veel werk..

Dorr heeft teveel groepsplannen en dat werkt niet..

Dorr maakt van het kleuteronderwijs een eiland..

Dorr maakt dat je geen tijd meer heb om de kleuter zijn verhaal te laten doen.. (mischien wel de ergste) !

Dorr maakt dat je alleen nog maar met taal en rekenen bezig bent..

Dorr is duur..

enzovoorts, enzovoorts...

 

Onze reactie hierop:

Als dit waar zou zijn, zouden wij meteen stoppen en onze excuses aanbieden voor de geleden schade en verkeerde voorstelling van zaken van onze kant!

Echter wij hebben de indruk en weten dat scholen die starten met Dorr, het eerste jaar hun werkwijze koppelen aan Dorr en dan stap voor stap zeer voortvarend te werk gaan. In ruim 12 jaar tijd zijn alle scholen die ooit met Dorr zijn gaan werken niet gestopt, en zijn zelfs de mensen zeer blij met de werkwijze , het overzicht en alle duidelijkheid die wij ze willen meegeven. In Groningen zeggen ze inmiddels dat Dorr veel minder werk is! Onze klantengroep wordt gelukkig steeds groter en wordt gepromoot juist vanuit de werkvloer, daarom gaat het langzaam. Onze klantengroep bestaat juist uit zeer kritische mensen.

 

 

In Amsterdam geven ze nu (na een trajectonderzoek van buro Oberon te Utrecht) (2014-2015) het KijK-volgsysteem al gratis weg inclusief scholing. 60 scholen van de circa 220 hebben zich daarop aangemeld. Volgens ons hebben deze scholen de moed al opgegeven en zijn niet kritisch meer.. Had Openbaar primair Amsterdam scholen een keuze gegeven gratis in te stappen met DorrDigi of Dorr-Peuters-Kleuters of desnoods ook met pravoo, ovm, horeb, govk dan zou ook het werkplezier weer een kans krijgen! Er gaat genoeg geld naar het onderwijs maar het geld komt niet bij de werkvloer terecht maar in de zakken van mensen die er juist belang bij hebben dat er onbalans en onwetendheid blijft want daar kun je aan verdienen.. 2 x 3 gratis bijeenkomsten waarvan de rekening door DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) wordt voldaan betekend dus in feite niet gratis! 6 x € 700,00 euro is ook geld? x 60 scholen is gratis  € 252.000,00

Het betekent gelukkig wel dat u dan met een pakket gaat werken en dat het geld dan op is, maar gelukkig is de doorgaande lijn afgedekt... of toch niet... maar dan komt er wel weer een nieuwe investeringsronde uit de zak van de belastingbetaler.

 

Met DorrDigi krijgt de werkvloer haar stem terug! 

 Dorr is volledig VVe bestendig sinds 2009!

De wet op het primar onderwijs is veelzeggend. Daarnaast hopen wij dat u de 5 vragen blijft stellen die de essentie van wetenschappelijkheid overeind houden;

 

1) Stel vragen en zet vraagtekens bij autoriteit, neem met halve waarheden geen genoegen. 

2) Twijfel (op tijd) aan autoriteit.

3) Denk zelf na en wees kritisch.

4) Onderzoek het zelf.

5) Twijfel aan uzelf (aarzel echter niet!).

En deze op zak is ook altijd handig. J:3:16..!