• slider methode-01
  • slider methode-02
  • slider methode-03
  • slider methode-04
  • slider methode-05

Het meest volledige kleutervolgsysteem

tabletDe eerste jaren van de basisschool zijn een belangrijke periode. In deze periode komen kinderen in aanraking met vaardigheden die ze hun verdere schoolloopbaan nodig hebben. Hier wordt de basis gelegd. Voor het dagelijks en systematisch observeren en registreren van het onderwijsaanbod en de opbrengsten daarvan, is het Dorr observatie- en planningspakket voor groep 1 en 2 ontwikkeld en inmiddels ook voor de kleutergroepen.

Dorr Digi en Dorr Thema's

Iedere kleuter heeft recht op een beredeneerd aanbod van lesactiviteiten, die passen bij zijn belevingswereld. Geen voorgekauwd materiaal, maar zelf ontworpen lessen. De verworvenheden van het voormalige kleuteronderwijs verweven met de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied, staan bij ons hoog in het vaandel.